Avast Ransomware Decryption Tools giải mã Ransomware

Avast Ransomware Decryption Tools
Rất nhiều người dùng bị nhiễm Virus Ransomware mã hóa file đòi tiền chuộc. Nếu ko có biện pháp bạn sẽ mất đi những dữ liệu quản trọng.

Avast Ransomware Decryption Tools giải mã Ransomware giúp bạn lấy lại tệp từ 20 loại bị mã hóa file dữ liệu khác nhau.

Hỗ trợ giải mã AES_NI, Alcatraz Locker, Apocalypse, BadBlock, Bart, BTCWare, Crypt888, CryptoMix (Offline), CrySiS, EncrypTile, FindZip, Globe HiddenTear, Jigsaw, Legion NoobCrypt, Stampado, SZFLocker, TeslaCrypt, XData.

Tính năng của Avast Ransomware Decryption Tools

  • Dễ dàng loại bỏ ransomware
  • Giải mã và khôi phục các tệp của bạn
  • Các biện pháp bảo vệ khỏi hơn 20 loại ransomwa

Hướng dẫn sử dụng

  • Tải về và giải nén link dưới bài viết
  • Chọn phần có đuôi file bị mã hóa để mở ứng dụng
  • Nhấp Next để tiến hành chọn ổ có file bị mã hóa
  • Sau khi chọn xong thì nhấp vào Decrypt để quét
Avast Ransomware Decryption Tools giải mã Ransomware
Avast Ransomware Decryption Tools giải mã Ransomware
Avast Ransomware Decryption Tools giải mã Ransomware

Link tải
File NameServer Download
Avast Ransomware Decryption 1.0.0.558[Google Driver]
Mật khẩu giải nén (nếu có): nadutv.com
Xem thêm

Avast Ransomware Decryption Tools là một bộ công cụ giải mã phần mềm tống tiền miễn phí được cung cấp bởi Avast. Bộ công cụ này giúp người dùng giải mã các tệp tin bị mã hóa bởi phần mềm tống tiền.

Visited 28 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *