Giáo án lớp 1 năm 2022-2023 – Bộ Sách Giáo Khoa mới

Giáo án lớp 1 năm 2022-2023 – Bộ Sách Giáo Khoa mới

Giáo án lớp 1 năm 2022-2023 bao gồm Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Chân trời sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Giáo án lớp 1 năm 2022-2023 là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo dạy lớp 1 có thể tiết kiệm được thời gian ngồi soạn giáo án.

Đồng thời, có được những gợi ý hay để hoàn thiện được một bài giảng, giúp cho việc dạy và học tập đạt được kết quả cao nhất.

Tham khảo thêm

Giáo án 5 bộ sách lớp 1 mới năm 2022 – 2023:

Giáo án lớp 1 theo công văn 2345

Link tải:

GA lớp 1 các môn sách cánh diều theo CV 2345 (08 môn)

GA lớp 1 các môn sách chân trời sáng tạo theo CV2345

GA lớp 1 các môn sách Cùng học để phát triển năng lực theo CV2345

GA lớp 1 các môn sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục theo CV2345

GA lớp 1 các môn sách kết nối tri thức theo CV2345 (đang cập nhật)

Giáo án Bộ sách Cánh Diều:

Bao gồm: – Môn toán; Môn Tiếng Việt; Môn đạo đức; Âm nhạc; Mỹ Thuật; Giáo dục thể chất; Tự nhiên xã hội; Hoạt động trải nghiệm.

Giáo án lớp 1 năm 2020-2021
Bộ sách Cánh Diều

Link tải:

Giáo án lớp 1 – Bộ sách Cánh Diều

Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh Diều theo Công văn 2345 (06 môn)

Giáo án bộ sách chân trời sáng tạo:

Bao gồm: Môn toán; Môn Tiếng Việt; Family Friends; Môn đạo đức; Âm nhạc; Mỹ Thuật; Giáo dục thể chất; Tự nhiên xã hội; Hoạt động trải nghiệm

chân trời sáng tạo

Link tải:

Giáo án lớp 1 – bộ sách chân trời sáng tạo

Giáo án Bộ sách cùng học để phát triển năng lực:

Bao gồm: Môn toán; Môn Tiếng Việt; Môn đạo đức; Âm nhạc; Mỹ Thuật; Giáo dục thể chất; Tự nhiên xã hội; Hoạt động trải nghiệm.

Link tải:

Giáo án lớp 1 – Bộ sách cùng học để phát triển năng lực

Giáo án Sách kết nối tri thức:

Bao gồm: Môn toán; Môn Tiếng Việt; Môn đạo đức; Âm nhạc; Mỹ Thuật; Giáo dục thể chất; Tự nhiên xã hội; Tiếng anh

Giáo án lớp 1 năm 2021-2022

Link tải:

Giáo án Lớp 1 – Sách kết nối tri thức

Giáo án vì sự bình đăng và dân chủ trong giáo dục:

Bao gồm: Môn toán; Môn Tiếng Việt; Môn đạo đức; Âm nhạc; Mỹ Thuật; Hoạt động trải nghiệm

Giáo án lớp 1 năm 2021-2022

Link tải:

Giáo án lớp 1 – Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Trên đây là Giáo án lớp 1 theo chương trình cải cách SGK bộ giáo dục và đào tạo.

Mọi Ý kiến đóng góp thắc mắc xin bạn vui lòng comment dưới bài viết. Mình sẽ trả lời và bổ sung trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thể tham khảo ứng dụng trong Văn Phòng để tiện cho công việc soạn giáo án nhé:


Visited 3.019 times, 2 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *