Giáo án điện tử lớp 2 trọn bộ sách mới năm 2021-2022

Giáo án điện tử lớp 6 năm học 2021 - 2022

Giáo án điện tử là một tập hợp các bài giảng điện tử được người dạy thiết kế để người học có thể giao tiếp trực tiếp với thiết bị (ở đây là máy tính) và hoạt động dựa trên những gì đã được người dạy lập trình trước, và người dạy lúc này không cần phải giao tiếp trực tiếp với người học nữa.

Giáo án điện tử lớp 2 trọn bộ sách mới năm 2021-2022 bao gồm sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều đầy đủ cho các thầy cô giáo tham khảo

THAM KHẢO THÊM

Giáo án điện tử lớp 1 các môn cả năm học 2021-2022

Giáo án lớp 2 năm 2021-2022 (cả năm) chương trình mới

Dưới đây là Giáo án điện tử lớp 2 trọn bộ sách mới năm 2021-2022

1. Giáo án điện tử sách kết nối tri thức

Giáo án điện tử lớp 2

LINK TẢI

GA điện tử lớp 2 môn toán sách kết nối tri thức

GA điện tử lớp 2 môn tiếng việt sách kết nối tri thức

GA điện tử lớp 2 môn tự nhiên và xã hội (HK1) sách kết nối tri thức

GA điện tử lớp 2 môn đạo đức sách kết nối tri thức

GA điện thử lớp 2 môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức

GA điện tử lớp 2 môn âm nhạc sách kết nối tri thức

2. Giáo án điện tử sách Chân trời sáng tạo

LINK TẢI

GA điện tử lớp 2 môn toán sách Chân trời sáng tạo

GA điện tử lớp 2 môn tiếng việt sách Chân trời sáng tạo

GA điện tử lớp 2 môn đạo đức sách Chân trời sáng tạo

GA điện tử lớp 2 hoạt động trải nghiệm sách Chân trời sáng tạo

3. Giáo án điện tử lớp sách Cánh Diều

LINK TẢI

GA điện tử lớp 2 môn toán sách cánh diều (HK1)

GA điện tử lớp 2 môn đạo đức sách cánh diều

GA điện tử lớp 2 môn tiếng việt sách cánh diều

GA điện tử lớp 2 môn tự nhiên xã hội sách cánh diều HK1

GA điện tử lớp 2 môn Mĩ thuật sách cánh diều

Visited 136 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *