Thẻ: trình điều khiển

Posted in Driver

Tổng hợp Driver cho Máy in Canon

Khi cài đặt lại máy tính, hầu hết các driver(trình điều khiển) sẽ được tích hợp nhưng đối với máy in sẽ không được cài sẵn. Bạn phải cài đặt driver cho nó thì mới in được.

Xem thêm Tổng hợp Driver cho Máy in Canon