• Tất cả các đánh giá, phần mềm, thông tin, trò chơi hoặc nhận xét của tác giả bài viết (dù tốt hay xấu) đều không phải là đơn đặt hàng của chủ sở hữu sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Chúng tôi chỉ chia sẻ chứ không bán bất cứ phần mềm nào trên trang Website này.
  • Chúng tôi không phải chủ sở hữu bản quyền của bất cứ phần mềm, trò chơi nào.
  • Tất cả phần mềm, trò chơi hay bất kỳ thứ gì khác mà chúng tôi chia sẻ ở đây chỉ là mục đích dùng thử hoặc cho cá nhân. Nếu bạn muốn sử dụng cho mục đích thương mại thì phải mua phần mềm.
  • Xóa phần mềm, trò chơi hoặc những thứ khác nếu bạn đã dùng thử xong.
  • Không đăng ký phần mềm, hoặc các trò chơi khác mà chúng tôi chia sẻ ở website này.
  • Tất cả phần mềm, trò chơi hay bất cứ thứ gì khác mà chúng tôi chia sẻ tại đây, được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau trên internet.
  • Mọi nội dung được liên kết chỉ được lưu trữ trong các trang web của bên thứ ba và các liên kết được tải thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.
  • nadutv.com được quyền tải, không tải, sửa, xóa các bình luận do độc giả gửi lên khi nó không liên quan đến bài viết, mang tính chất xúc phạm, hạ bài, phân biệt chủng tộc.
  • Các nhận xét không bao gồm tên gốc, sử dụng tên liên kết (ví dụ: Tiếp thị trực tuyến, Internet giá rẻ, kho nhạc, mã độc v.v.), spam mang mục đích thương mại và xúc phạm sẽ không được xuất bản.
  • Các chính sách liên quan đến quyền riêng tư của người dùng có trong Quyền riêng tư & Chính sách và việc xóa bỏ nội dung (hình ảnh, trò chơi, ứng dụng, v.v.) có bản quyền có thể được đọc trong DMCA.

Ban quản trị nadutv.com

Visited 172 times, 1 visit(s) today