Adobe Photoshop 2021 (x64) phiên bản Beta

Photoshop là một trong những phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh tốt nhất hiện nay. Nó là một công cụ mạnh mẽ cho hầu hết mọi dự án chỉnh sửa ảnh. Được kết hợp với các phần mềm bổ sung của hãng Adobe vào một chương trình duy nhất.