Thẻ: Night light

Posted in Hướng dẫn CNTT

Night light Giảm ánh sáng xanh trên Windows 10

Ánh sáng xanh có thể giúp nâng cao tâm trạng và tăng cường nhận thức, nhưng việc tiếp xúc lâu…

Xem thêm Night light Giảm ánh sáng xanh trên Windows 10