Thẻ: mathtype

Microsoft Math Solver
Posted in Phần mềm khác

Ứng dụng giải toán Microsoft Math Solver

Ứng dụng giải toán Microsoft Math hỗ trợ giải nhiều loại bài toán khác nhau bao gồm số học, đại số, lượng giác, vi tích phân, thống kê và các chủ đề khác bằng cách sử dụng trình giải toán hỗ trợ AI tiên tiến

Xem thêm Ứng dụng giải toán Microsoft Math Solver
Posted in Văn phòng

Phần mềm Mathtype 6.9 full Key tạo công thức toán học

Phần mềm Mathtype hỗ trợ nhập công thức toán học cho giáo viên, đây là phần mềm được sử dụng…

Xem thêm Phần mềm Mathtype 6.9 full Key tạo công thức toán học