Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 năm 2021-2022 theo CV 5512, 4040

Trên đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2021 - 2022. Giúp quý thầy cô giáo có thêm tài...

Kế hoạch dạy học lớp 6 các bộ sách năm 2021 – 2022

Trên đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên, Giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để có...

Kế hoạch dạy học lớp 7 theo công văn 5512 năm 2021-2022

Trên đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTRH. Giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham...

Kế hoạch dạy học lớp 5 theo CV 2345, 3799, 405, 3799

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp...

Kế hoạch dạy học lớp 4 theo công văn 2345 năm 2021-2022

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp...

Kế hoạch giáo dục lớp 3 theo công văn 2345 năm 2021-2022

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp...

Kế hoạch giáo dục lớp 2 theo Công văn 2345 năm 2021-2022

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp...

Kế hoạch giáo dục lớp 1 theo Công văn 2345 năm 2021-2022

Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học năm 2021 - 2022 theo Công văn 2345 hướng dẫn xây dựng kế hoạch của nhà trường cấp...

Latest news

- Advertisement -spot_img