Thẻ: hướng dẫn cài đặt windows 7

Posted in Hướng dẫn CNTT

Hướng dẫn cài đặt windows 7 cho máy tính bằng USB boot

Windows 7 là một bản nâng cấp lớn hơn từ Vista, với mục đích có thể tương thích đầy đủ…

Xem thêm Hướng dẫn cài đặt windows 7 cho máy tính bằng USB boot