Thẻ: ghost win 7. ghost win 10

Posted in Phần mềm khác

Onekey Ghost-phần mềm tạo file ghost

Onekey Ghost là phần mềm tạo file ghost, giúp bạn sao lưu và khôi phục phân vùng máy tính. Ngoài ra bạn có thể dễ dàng khôi phục bất kì phân vùng nào đặc biệt là phân vùng của hệ điều hành

Xem thêm Onekey Ghost-phần mềm tạo file ghost