Thẻ: công thức hóa học

chem4word
Posted in Phần mềm khác

Viết công thức hóa học trong Word với Chem4Word

Đối với các thầy cô giáo việc soạn thảo các bài giảng giáo án trên Word là rất cần thiết. Mọi thứ sẽ còn đơn giản hơn với việc vẽ các công thức toán học, hóa học.

Xem thêm Viết công thức hóa học trong Word với Chem4Word