Chuyên mục: Windows 10

Posted in Windows Windows 10

Windows 10 ver2004 86/64bit Consumer Editions

Vậy là Microsoft đã chính thức tung ra bản ISO Windows 10 ver2004 được update 05/2020 đến người dùng. Đây là file…

Xem thêm Windows 10 ver2004 86/64bit Consumer Editions
windows-10-lite_
Posted in Windows Windows 10

Windows 10 Lite Edition nhẹ 2020 32/64bit cho Games và đồ họa

Windows 10 Lite Edition 2019 v12 64bit và V9 32bit được rút gọn những phần không cần thiết khiến cho bộ win nhẹ đi rất nhiều, phù hợp với máy tính cấu hình yếu

Xem thêm Windows 10 Lite Edition nhẹ 2020 32/64bit cho Games và đồ họa
Posted in Windows Windows 10

Ghost Win 10 32/64bit Full Soft [Goole driver]

Ghost Win 10 1809 được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.195) nguyên gốc lược bỏ…

Xem thêm Ghost Win 10 32/64bit Full Soft [Goole driver]
windows 10
Posted in Windows Windows 10

Windows 10 64bit và 32bit full

Windows 10 64bit và 32bit full được Microsoft phát hành vào năm, 2015 đã nhanh chóng được người dùng hết…

Xem thêm Windows 10 64bit và 32bit full