Quản lý mạng doanh nghiệp LanSweeper

Quản lý mạng doanh nghiệp LanSweeper
LanSweeper được phát triển để quản lý và quản lý việc sử dụng máy tính trong tổ chức rất hiệu quả.

Quản lý mạng doanh nghiệp LanSweeper là một chương trình quản lý mạng doanh nghiệp thu thập thông tin phần cứng và phần mềm về máy tính và các thiết bị khác trên mạng máy tính của tổ chức để quản lý và tuân thủ và kiểm toán.

Tính năng

 • Kiểm tra tuân thủ giấy phép
 • Quét dải IP
 • Quản lý Active Directory
 • Triển khai phần mềm tự động
 • Kiểm kê PC và mạng
 • Quản lý kho kiến thức
 • Kiểm soát truy cập
 • Quản lý mạng SNMP
 • Bộ phận trợ giúp
 • Hệ thống tạo yêu cầu dịch vụ CNTT
 • Quản lý tài sản CNTT
 • Kiểm kê và kiểm toán phần mềm

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7/8/8.1/10/11 (32-bit và 64-bit – tất cả các phiên bản)
 • Windows Server 2008 R2, 2012 & R2, 2016, 2019 (32-bit và 64-bit)
 • không có những đòi hỏi đặc biệt

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt: LansweeperSetup.exe
  • Không khởi động chương trình sau khi cài đặt.
 • Chạy ” Block_Hosts.bat ” (Run as administrator)
 • Khởi động Lansweeper
 • Tải về và sử dụng Key dưới đây để kích hoạt:
 • Xong
Quản lý mạng doanh nghiệp LanSweeper

File NameServer Downloads
LanSweeper 10.5.0.2[GoogleDriver] [Sendcm]
Mật khẩu giải nén: nadutv.com
Phiên bản khác
File NameServer Downloads
LanSweeper v10.4.4.4[GoogleDriver] [Sendcm]
LanSweeper v10.4.3.1[GoogleDriver] [Sendcm]
LanSweeper v10.4.2.4[GoogleDriver] [Sendcm]
Mật khẩu giải nén: nadutv.com
Xem thêm

Quản lý mạng doanh nghiệp LanSweeper bạn có thể dễ dàngtheo dõi phân cấp quyền truy cập chia sẻ trên mạng nội bộ công ty. Mời tải về và dùng thử


Visited 58 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *