Thông tin người bán trong sellers.json của Google AdSense

Thông tin người bán trong sellers.json của Google AdSense

Tệp sellers.json là một tiêu chuẩn của IAB Tech Lab. Giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ sinh thái quảng cáo và giúp chống hành vi gian lận.

Thông tin người bán trong sellers.json của Google sẽ giúp công khai chứa thông tin người bán.

Nhà xuất bản có thể chọn chia sẻ tên cá nhân hay tên doanh nghiệp của mình (tùy thuộc vào loại tài khoản AdSense) trong tệp đó.

Điều này mang lại cho các nhà quảng cáo một cách thức đáng tin cậy để khám phá và xác minh danh tính của nhà xuất bản.

Cách làm rõ thông tin người bán

Bạn Đăng nhập vào tài khoản AdSense.

Thông tin người bán trong sellers.json

Bạn click vào tìm hiểu thêm để nắm bắt thông tin hướng dẫn của Google

Thông tin người bán trong sellers.json

Google sẽ cung cấp cho bạn cách thêm thông tin người bán.

Bạn kéo xuống tìm hiểu các vấn để cần làm để cung cấp thông tin người bán thông qua tệp sellers.json.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin người bán bằng cách xem tệp sellers.joson

Thông tin người bán trong sellers.json

Bạn có thể tìm thông tin seller_id trên đây bằng cách nhấn tổ hợp Ctrl + F (Windows)Command ⌘ + F(MacOS)

Nếu không thấy seller_id thì bạn vào hành động trên Googleads của bạn để công khai hiển thị thông tin người bán.

Thông tin người bán trong sellers.json

Video hướng dẫn:

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách thêm Thông tin người bán trong sellers.json của Google. Rất mong ý kiến đóng của bạn bằng cách comment dưới bài viết.

Visited 397 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *