Reset chip mực máy in Canon Services Tool ST6210

Reset chip mực máy in Canon Services Tool ST6210
Trong quá trình sử dụng nhiều dòng máy in Canon, Hãng thường cài đặt thêm bộ đếm mực khi đến hạn sẽ không thể in được. Lúc này bạn cần có một công cụ để khởi động lại bộ đếm đó.

Reset chip mực máy in Canon với Services Tool ST6210 sẽ giúp bạn làm sạch bộ đếm để nó trở lại về 0% để tiếp tục in.

Các dòng Canon tương thích với Services Tool

Dòng Electrics

 • E200: Dòng E300
 • Dòng E400: E400, E404, E407, E408 (# 1)
 • Dòng E410: E410, E414, E417, E418 (# 1)
 • Dòng E460: E460, E461, E464 # 1
 • Dòng E470: E470, E471, E477, E478 (# 1)
 • Dòng E480: E480, E481, E484, E488, E489

Dòng 510 E514

 • Dòng E560: Dòng E3100: Dòng E4270:
 • E3170, E3370 (# 1)

Dòng G

 • Dòng G1000: G1000, G1100, G1200, G1400, G1500, G1800, G1900
 • Dòng G1010: G1010, G1110, G1120, G1410, G1420, G1411, G1510, G1520, G1810, G1820, G1910, G1920, G1922
 • Dòng G2000: G2010, G2012, G2020, G2021, G2030
 • G2100, G2110, G2200, G2400, G2410, G2411, G2420, G4260, G2500, G2510, G2520, G2600, G2610, G2800, G2810, G2820, G2821, G2860, G2900, G2910, G2915, G2920, G2921, G2923, G2924, G2960, G2962, G2963
 • Dòng G3000: G3000, G3030, G3060, G3100, G3110, G3200, G3400, G3500, G3600, G3800, G3900
 • Dòng G3010: G3010, G3012, G3020, G3021, G3310
 • G3410, G3411, G3420, G3460, G3510, G3520, G3610, G3620, G3625, G3665, G3810, G3820, G3821, G3860, G3910, G3915, G3920, G3923, G3960, G3962, G3963,
 • Dòng G4000: G4000, G4010, G4100, G4110, G4200, G4210, G4400, G4410, G4500, G4510, G4600, G4610, G4800, G4810, G4900, G4902, G4910
 • Dòng G5000: G5000, G5010, G5011, G5020, G5030, G5040, G5050, G5070, G5080, G5090, G5092
 • Dòng G6000: G6000, G6010, G6011, G6020, G6030, G6040, G6050, G6060, G6065, G6070, G6080, G6090, G6091, G6092, G6000i
 • Dòng G7000: G7010, G7011, G7020, G7050, G7060, G7065, G7070, G7080, G7090, G7091, G7092

Dòng GM

 • Dòng GM: GM2000, GM2010, GM2011, GM2030, GM2040, GM2050, GM2070, GM2080, GM2090, GM2092, GM4010, GM4011, GM4030, GM4040, GM4050, GM4070, GM4080, GM4090, GM4092

Dòng GX

 • Dòng GX GX1000 GX2000 GX3000 GX4000 GX5000 GX5500 GX6000 GX6500 GX7000

Dòng IB

 • Dòng IB4000: IB4010, IB4020, IB4040, IB4050, IB4060, IB4070, IB4080, IB4090
 • Dòng IB4100: IB4110, IB4120, IB4140, IB4150, IB4160, IB4170, IB4180, IB4190

Dòng IP

 • IP110, IP1200, iP1300, iP1600, iP1700, IP1800, iP1900, iP2200, iP2500, IP2600, iP2700, IP2770, IP2772, IP2800, IP3600, IP3680, IP4600, IP4700, IP4800, IP4810, IP4840, IP4850, IP4870, IP4900, IP4910, IP4940, IP4970, IP4980, IP4990, IP5810, IP5880, IP7200, IP7240, IP7270, IP8700, IP8740, IP8750, IP8770, IP8780
 • IP2870S, IP2880S (# 1)

Dòng IX

 • IX6500, IX6510, IX6560
 • IX6700, IX6710, IX6720, IX6730, IX6750, IX6760, IX6770, IX6780
 • IX68000, IX6810, IX6820, IX6830, 6840, IX6850, IX6860, IX6870, IX6880, IX7000

Dòng MB

 • Dòng MB2000: MB2010, MB2020, MB2040, MB2050, MB2060
 • Dòng MB2100: MB2110 MB2120 MB2140 MB2150 MB2160
 • Dòng MB2300: MB2320, MB2340, MB2350, MB2360, MB2390
 • Dòng MB2700: MB2710 MB2720 MB2740 MB2750 MB2760 MB2790
 • Dòng MB5000: MB5010 MB5020 MB5040 MB5050 MB5060 MB5070 MB5080 MB5090
 • Dòng MB5100: MB5110 MB5120 MB5140 MB5150 MB5160 MB5170 MB5180 MB5190
 • Dòng MB5400: MB5410 MB5420 MB5440 MB5450 MB5460 MB5470 MB5480 MB5490

Dòng MG

 • MG2550, MG2570S,MG2580S (# 1)
 • Dòng MG3000: MG3010, MG3020, MG3022, MG3040, MG3050, MG3050s, MG3051, MG3052, MG3053 (#1)
 • MG3060, MG3070, MG3077, MG3070S, MG3077S, MG3080, MG3090 (# 1)
 • Dòng MG3500: MG3510, MG3540 MG3570
 • Dòng MG3600: MG3610, MG3620 MG3640 MG3650 MG3660 MG3670 MG3680
 • Dòng MG4100: MG4140
 • Dòng MG5050:
 • Dòng MG5500: MG5140, MG5240, MG5270, MG5340, MG5400, MG5450, MG5500, MG5510, MG5520, MG5540, MG5550, MG5560, MG5570, MG5580
 • Dòng MG5600: MG5610, MG5620, MG5640, MG5650, MG5660, MG5670, MG5680
 • Dòng MG5700: MG5700, MG5710, MG5720 MG5721 MG5722 MG5740 MG5750 MG5751 MG5752 MG5753 MG5760 MG5765 MG5766 MG5770 MG5780 MG5790 MG5795
 • Dòng MG6100: MG6140, MG6150, MG6240 MG6300 MG6400 MG6530 MG6600
 • Dòng MG6700:
 • Dòng MG6800: MG6820 MG6821MG6822 MG6840 MG6850 MG6851 MG6852 MG6853 MG6860 MG6865 MG6866 MG6870 MG6880 MG6890 MG6900 MG6930
 • Dòng MG7100:
 • Dòng MG7700: MG7710 MG7720 MG7740 MG7750 MG7751 MG7752 MG7753 MG7760 MG7765 MG7766 MG7770 MG7780 MG7790
 • MG8140, MG8170, MG8240

Dòng MP

 • MP230, MP237, MP250, MP258, MP260, MP270, MP278, MP280, MP287, MP480, MP490, MP497, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990

Dòng MX

 • Dòng MX320: MX320, MX328
 • Dòng MX330: MX330, MX338
 • Dòng MX340: MX340, MX347, MX348
 • Dòng MX350: MX350, MX357, MX358
 • Dòng MX360, dòng MX370, dòng MX377, dòng MX390, MX397:
 • Dòng MX470: MX471, MX472, MX474, MX475, MX476, MX477, MX478
 • Dòng MX450:
 • Dòng MX490: MX491, MX492, MX494, MX495, MX496, MX497, MX498, MX499
 • Dòng MX520:
 • Dòng MX530: MX531, MX532, MX534, MX535, MX536, MX537, MX538
 • Dòng MX710, Dòng MX720, Dòng MX860, Dòng MX890:
 • Dòng MX920: MX924,

Dòng P200

 • Dòng Pro: Dòng PRO-1 Dòng PRO-1 v1-1 Dòng PRO-10 Dòng PRO-100 Dòng PRO-1000 Dòng PRO-100S Dòng PRO-10S Dòng PRO-500 Dòng Pro9000II Dòng Pro9500II
 • imagePROGRAF PRO-300

Dòng TR

 • TR4500 – TR4520 – TR4522 – TR4521 – TR4530 – TR4540 – TR4550 – TR4555 -TR4570 – TR4570S – TR4575 – TR4575S
 • TR5010 TR5020 TR5040 TR5050 TR5051 TR5053 TR5060 TR5070 TR5080 TR5090 TR6010 TR6020 TR6040 TR6050 TR6051 TR6052 TR6060
 • Dòng TR7800
 • TR6070 TR6080 TR8010 TR8020 TR8040 TR8050 TR8051 TR8052 TR8053 TR8060 TR8070 TR8080 TR8090 TR9010 TR9020 TR9040 TR9050 TR9055 TR9060 TR9080
 • Dòng TR9530

Dòng TS

 • Dòng TS200:
 • Dòng TS300:
 • Dòng TS700, TS703, TS704, TS705, TS707, TS708:
 • Dòng TS3400: TS3420 TS3422 TS3429 TS3440 TS3450 TS3451 TS3460 TS3465 TS3466 TS3470 TS3470S TS3477S TS3480 TS3490 TS3495
 • Dòng TS3300: TS3310 TS3320 TS3322, TS3325, TS3327, TS3329 TS3340 TS3350 TS3351 TS3360 TS3365 TS3366 TS3370 TS3370S TS3377S TS3380 TS3390, TS3391, TS3392, TS3395
 • Dòng TS5000: TS5010 TS5020 TS5040 TS5050 TS5051 TS5053 TS5060 TS5070 TS5080 TS5090
 • TS5350i
 • TS5040
 • Dòng TS5100: TS5110 TS5120 TS5140 TS5150 TS5151 TS5160 TS5170 TS5180
 • TS5320, TS5330, TS5333, TS5340, TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS5360, TS5365, TS5370, TS5390, TS5391, TS5392
 • Dòng TS6000: TS6010 TS6020 TS6040 TS6050 TS6051 TS6052 TS6060 TS6070 TS6080
 • Dòng TS6100: TS6110 TS6120 TS6140 TS6150 TS6151 TS6160
 • Dòng TS6200: TS6230, TS6280
 • Dòng TS6300: TS6320, TS6330, TS6340, TS6350, TS6351, TS6356, TS6360, TS6365, TS6370, TS6391, TS6392
 • TS6600 Serie: TS6630
 • Dòng TS6700:
 • Dòng TS7500:
 • TS7600i
 • TS7700, TS7700i, TS7700A
 • Dòng TS7800:
 • Dòng TS8000: TS8010 TS8020 TS8040 TS8050 TS8051 TS8052 TS8053 TS8060 TS8070 TS8080 TS8090
 • Dòng TS8100: TS8120, TS8140, TS8150, TS8151, TS8152, TS8160, TS8170, TS8190, TS8195
 • Dòng TS8200: TS8220, TS8230, TS8250, TS8251, TS8280
 • TS8320, TS8322, TS8340, TS8350, TS8351, TS8352, TS8360, TS8370, TS8390, TS8391, TS8392
 • Dòng TS8500: TS8530
 • Dòng TS8700
 • Dòng TS9000: TS9010 TS9020 TS9040 TS9050 TS9055 TS9060 TS9080
 • Dòng TS9100: TS9120, TS9140, TS9150, TS9155, TS9160, TS9170
 • Dòng TS9500: TS9510, TS9520, TS9560, TS9570, TS9580

Dòng XK

 • Dòng XK50:
 • Dòng XK60:
 • Dòng XK70:
 • Dòng XK80
 • XK100
 • XK110
 • Dòng XK120
 • XK500

Lưu ý:

 • Tắt chương trình diệt Virus trước khi sử dụng
 • Không thể đặt lại kiểu máy dùng một lần không thể đặt lại bằng phần mềm này và các mẫu đáng dấu #1

 Chú ý:

 • Canon Services Tool là chương trình dành cho kỹ thuật viên hoặc người sử dụng thành thạo nâng cao.
 • Sử dụng chương trình này có thể gây hư hỏng cho máy in. Do đó, nó nên được sử dụng cẩn thận.
 • Đối với người dùng mới, tốt hơn là nghiên cứu cách sử dụng tốt trước khi tự làm.
 • Việc sử dụng bất cẩn chương trình này sẽ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng cho máy in Canon: bảng khóa / EEPROM bị hỏng.
Reset chip mực máy in Canon Services Tool ST6210
Reset chip mực máy in Canon Services Tool ST6210

Link tải
File nameService Downloads
Canon Services Tool ST6210[Mega] [Mediafire] [Qiwi]
Mật khẩu giải nén (Nếu có): nadutv.com
Xem thêm

Reset chip mực máy in Canon Services Tool ST6210 là công cụ tuyệt vời để bản khôi phục lại bộ đếm của máy.

Visited 253 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *