Download NET Framework offline mọi phiên bản

Download NET Framework offline
.NET Framework là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft. Nó là một thư việc tập hợp mã nguồn nhằm chạy các ứng dụng trên nền tảng của Windows.

Download NET Framework offline giúp bạn tải về mọi phiên bản để cài đặt mà không cần internet. Giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần có ngay.

Download NET Framework offline
Xem thêm

Các phiên bản bao gồm

 • NET Framework 1.0
 • .NET Framework 1.1
 • .NET Framework 2.0
 • .NET Framework 3.0
 • .NET Framework 3.5
 • .NET Framework 3.5
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 4.5
 • .NET Framework 4.5.1
 • .NET Framework 4.5.2
 • .NET Framework 4.6
 • .NET Framework 4.6.1
 • .NET Framework 4.6.2
 • .NET Framework 4.7
 • .NET Framework 4.7.1
 • .NET Framework 4.7.2
 • .NET Framework 4.8

.NET Framework 1.0

.NET Framework 1.0 được phát hành vào ngày 13/2/2002, Hỗ trợ trên Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP và Server 2003

.NET Framework 1.1

.NET Framework 1.1 được phát hành vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Hỗ trợ trên Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista và Server 2008.

.NET Framework 2.0

.NET Framework 2.0 được phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2005. Hỗ trợ trên Windows 98, ME, 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 và Server 2008 R2.

.NET Framework 3.0

.NET Framework 3.0 được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2006. Hỗ trợ trên Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 và Server 2008 R2.

.NET Framework 3.5

.NET Framework 3.5 được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2007. Hỗ trợ trên Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2, 8, Server 2012, 8.1, Server 2012 R2, 10 và Server 2016

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 được phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2008. Phiên bản này được phát hành cùng với Windows 7.

.NET Framework 4.0

.NET Framework 4 được phát hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2010. Hỗ trợ trên Windows XP (với Gói dịch vụ 3), Windows Server 2003, Vista, Server 2008, 7 và Server 2008 R2.

.NET Framework 4.5

.NET Framework 4.5 được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2012. Hỗ trợ trên Windows Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2, 8, Server 2012, 8.1 và Server 2012 R2.

.NET Framework 4.5.1

.NET Framework 4.5.1 được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2013. Phiên bản này yêu cầu Windows Vista SP2 trở lên, bao gồm trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

.NET Framework 4.5.2

.NET Framework 4.5.2 được phát hành vào ngày 5 tháng 5 năm 2014. Phiên bản này yêu cầu Windows Vista SP2 trở lên.

.NET Framework 4.6

.NET Framework 4.6 được phát hành vào ngày 20 tháng 7 năm 2015. Hỗ trợ trên Windows Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2, 8, Server 2012, 8.1, Server 2012 R2, 10 và Server 2016.

.NET Framework 4.6.1

.NET Framework 4.6.1 được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2015. Phiên bản này yêu cầu Windows 7 SP1 trở lên

.NET Framework 4.6.2

.NET Framework 4.6.2 được phát hành vào ngày 2 tháng 8 năm 2016. Phiên bản này yêu cầu Windows 7 SP1 trở lên.

.NET Framework 4.7

.NET Framework 4.7 được phát hành vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Hỗ trợ trên Windows 7, Server 2008 R2, Server 2012, 8.1, Server 2012 R2, 10 và Server 2016.

.NET Framework 4.7 (x86 + x64)

.NET Framework 4.7.1

.NET Framework 4.7.1 được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2017.

.NET Framework 4.7.2

.NET Framework 4.7.2 được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2018

.NET Framework 4.8

Trên đây là link Download NET Framework offline mà nadutv.com muốn chia sẻ. Và sẽ cập nhật thêm khi có phiên bản mới

Visited 383 times, 1 visit(s) today

2 Comments

 1. APK MOND

  Thanks for sharing this useful tutorial on downloading the NET Framework offline for all versions! I’m glad to know that I can Download NET framework offline for all versions, including 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, and 4.8. This will definitely come in handy for me, as I often work on older projects that require specific versions of the framework. Keep up the good work!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.