Phím tắt trong Excel của Microsoft Office cần biết

Phím tắt trong Excel

Để rút ngắn thời gian khi làm việc với Excel, thì không thể thiếu được phím tắt. đó là công cụ giúp bạn thực hiện nhanh các thao tác trên Excel.

Phím tắt trong Excel của Microsoft Office này hỗ trợ hầu như tất cả các phiên bản rất hữu ích khi làm việc với bảng tính.

Phím tắt trong Excel

XEM THÊM

Phím tắt trong Excel

1. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
2. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
3. Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
4. Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
5. Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
6. Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
7. Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
8. Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
9. Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn.

10. Dấu “=” : Bắt đầu một công thức
11. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
12. Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn
13. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
14. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
15. Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
16. Alt + =: Chèn công thức AutoSum
17. Ctrl + ;: Cập nhật ngày tháng
18. Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
19. Ctrl+K: Chèn một Hyperlink

20. Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
21. Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
22. Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
23. Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.
24. Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
25. Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General
26. Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
27. Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
28. Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
29. Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

30. Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
31. Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài
32. Ctrl + Shift + -: Bỏ đường viền
33. Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
34. Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
35. Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới
36. Ctrl + 5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
37. Ctrl + 9: Ẩn dòng
38. Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn

Trên đây là một số phím tắt dùng trong Excel. Các bạn tự thực hành trên bảng Excel để dễ nhớ những phím tắt nhé.


Visited 176 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *