Thẻ: thủ thuật văn word excel

Posted in Hướng dẫn CNTT

Tích hợp USB3.0 trên win7 sửa lỗi Please reinsert the USB disk

Nếu bạn nào đã từng cài windows 7 bằng usb thì có lẽ đã gặp lỗi thông báo: Waiting USB disk to initialize, please wait.. và Please reinsert the USB disk. Thì các bạn đưng lo lắng, mình sẽ giới thiệu hai phần mềm giải quyết vấn đề này.

Xem thêm Tích hợp USB3.0 trên win7 sửa lỗi Please reinsert the USB disk
Posted in Văn phòng

Chuyển font .Vntime sang Times News Roman bằng Unikey

Chuyển font .Vntime sang Times News Roman giúp bạn chuyển đổi qua lại giữa hai font chữ một cách dễ…

Xem thêm Chuyển font .Vntime sang Times News Roman bằng Unikey
unikey 4.3RC
Posted in Văn phòng

Phần mềm Unikey 4.3RC – gõ Tiếng Việt

Phần mềm Unikey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo…

Xem thêm Phần mềm Unikey 4.3RC – gõ Tiếng Việt