Khôi phục dữ liệu iPhone android bằng PhoneRescue

Khôi phục dữ liệu iPhone android bằng PhoneRescue

PhoneRescue là phần mềm khôi phục dữ liệu bị mất của các thiết bị iOS như iPhone, iPad với khả năng tìm lại nhanh chóng tất cả các dữ liệu trên thiết bị như nhạc, video, hình ảnh, nhật ký cuộc gọi, danh bạ, hoặc ngay cả tin nhắn…