Thẻ: Formula Bar

Posted in Excel Văn phòng

Thanh công thức Formula Bar Cách Ẩn/hiện trong Excel

Nhiều khi đang tính toán, xử lý dữ liệu các bạn vô tình làm ẩn thanh công thức trong Excel mà không hay biết. Đến khi cần sử dụng các bạn không biết phải làm sao để hiển thị lại thanh công thức đó.

Xem thêm Thanh công thức Formula Bar Cách Ẩn/hiện trong Excel