Thẻ: Action

nadutv.com
Posted in Phần mềm khác

Mirillis Action 3.9.3 FULL – Phần mềm quay màn hình máy tính

Đây là một chương trình để ghi lại những hình ảnh thời gian thực từ màn hình trong file video với nhiều định dạng khác nhau

Xem thêm Mirillis Action 3.9.3 FULL – Phần mềm quay màn hình máy tính