Posted in Hướng dẫn CNTT

Link rút gọn hướng dẫn Tải qua trang web

Link rút gọn các bạn hay tải các phần mềm từ trang web thì không khó bắt gặp. Nhưng có…

Xem thêm Link rút gọn hướng dẫn Tải qua trang web
unikey 4.3RC
Posted in Văn phòng

Phần mềm Unikey 4.3RC – gõ Tiếng Việt

Phần mềm Unikey được Ủy ban Quốc gia về chuẩn tiếng Việt Unicode của Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo…

Xem thêm Phần mềm Unikey 4.3RC – gõ Tiếng Việt