Phần mềm quay màn hình Bandicam 6.0.3

Bandicam là một ứng dụng ghi hình cho Windows. Có thể chụp bất kỳ đối tượng trên màn hình máy tính của bạn, tương tự như một video chất lượng cao. Ngoài ra, nó có thể ghi hình một khu vực nhất định trên màn hình. Hoặc ghi lại quá trình chơi game thông qua việc sử dụng công nghệ đồ họa DirectX/OpenGL/Vulkan.