Chuyên mục: Excel

phimtattrongexcel
Posted in Excel

Phím tắt trong Excel

Để rút ngắn thời gian khi làm việc với Excel, thì không thể thiếu được phím tắt. đó là công…

Xem thêm Phím tắt trong Excel
Posted in Excel

Hướng dẫn tạo biểu đồ chi tiết trong Excel

Nếu các bạn đã từng làm việc với Excel, thì chắc hẳn sẽ gặp tạo thống kê biểu đồ dữ liệu như tăng trưởng và phát triển cho trẻ nhỏ, sự lên xuống chứng khoán qua các năm, thống kê về xăng dầu, năng xuất lao động của từng tháng…v.v.

Xem thêm Hướng dẫn tạo biểu đồ chi tiết trong Excel
Posted in Excel Văn phòng

Thanh công thức Formula Bar Cách Ẩn/hiện trong Excel

Nhiều khi đang tính toán, xử lý dữ liệu các bạn vô tình làm ẩn thanh công thức trong Excel mà không hay biết. Đến khi cần sử dụng các bạn không biết phải làm sao để hiển thị lại thanh công thức đó.

Xem thêm Thanh công thức Formula Bar Cách Ẩn/hiện trong Excel