LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ Nadu

Địa chỉ: Tiểu khu 1 thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0985 518 515 – 0968 751 701

Email: naduservices@gmail.com