Phím tắt trong Photoshop mọi phiên bản

Phím tắt trong Photoshop mọi phiên bản
Phím tắt trong Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn trong công việc. Nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong lúc chỉnh sửa và thiết kế trên Photoshop.

Phím tắt trong Photoshop là tổ hợp các phím trên bàn phím máy tính. Nó thay thế cho động tác di chuột chọn của bạn.

Có một quy tắc bạn cần biết đó là các tổ hợp phím chỉ nên được sử dụng khi mà chúng được thao tác bằng 1 tay. Có nghĩa là trong quá trình thiết kế, 1 thay sử dụng phím tắt, 1 tay sử dụng chuột. Có như vậy bạn mới phát huy tối đa được tác dụng của các bộ phím tắt.

Các phím tắt trong photoshos
Phím tắt trong Photoshops
Xem thêm

Tổ hợp phím tắt với màn hình làm việc:

Space + Giữ chuột trái: Việc giữ phím Space (phím cách) + Giữ chuột trái và di chuyển. Nó giúp bạn di chuyển màn hình làm việc đến vị trí bạn mong muốn.  Nó có tác dụng giống với  công cụ Hand tooL (H). Bộ phím tắt và chuột này là quan trọng bậc nhất trong photoshop, buộc bạn phải nhớ trong quá trình làm việc.

Ctrl + 0: Đây là tổ hợp phím giúp đưa màn hình làm việc của bạn ở kích thước hiển thị bất kì về bằng với kích thước hiển thị của màn hình máy tính của bạn

Alt + Lăn chuột giữa:  Là phím tắt kết hợp với chuột giúp bạn phóng to thu nhỏ màn hình làm việc của mình. Tương tự như bộ phím tắt Ctrl + – và Ctrl + +

Tổ hợp phím thao tác với layer:

Ctrl+J: Là tổ hợp phím tắt giúp nhân đôi layer trong photoshop. Đồng thời tổ hợp phím này cũng cho phép nhân đôi một phần hình ảnh của layer khi có vùng chọn bao quan phần đối tượng đó.

Ctrl+Shift+J: Là tổ hợp phím giúp bạn cắt 1 phần hình ảnh của layer, ra khỏi layer gốc. Đồng thời tạo thành một layer mới, chỉ chứa phần được chọn.

ATL + Di chuột trái: Khi bạn chọn 1 layer, bạn giữ phím Alt + Giữ chuột trái và di chuyển trên màn hình làm việc. Lúc này bạn sẽ được 1 đối tượng mới giống với lệnh Ctrl+J kết hợp với công cụ di chuyển.

ALT + Click chuột vào giữa 2 layer: Lệnh này là phím tắt của lệnh Clipping mask trong photoshop.

FILE tắt hệ thống nhóm:

 • CTRL + N (New): Tạo tệp mới
 • TRL + O (Open): Mở tệp
 • CTRL + ALT + O : Mở tệp từ Adobe Bridge
 • CTRL + W (Close): Đóng tệp
 • CTRL + S (Save): Lưu tệp
 • Lưu thành: Lưu dưới dạng
 • CTRL + ALT + S (Lưu bản sao): Lưu một bản sao
 • CTRL + P (In): In ảnh

Phím tắt nhóm F:

 • F1: Trình trợ giúp
 • F2 (Cut): Cắt đối tượng
 • Copy F3
 • Paste F4
 • F5: Mở Palette Brush
 • F6: Bảng màu mở
 • F7: Mở bảng layer
 • F8: Open Pallete Info
 • F9: Open Pallete Action

Thao tác trên lớp lệnh:

 • CTRL + SHIFT + N: Tạo một lớp mới
 • CTRL + J: Lớp trùng lặp
 • CTRL + SHIFT + J: Cắt lớp
 • CTRL + G: Tạo nhóm lớp
 • CTRL + SHIFT + G: Xóa lớp nhóm
 • CTRL + SHIFT +]: Di chuyển lớp lên trên cùng
 • CTRL +]: Di chuyển lớp lên
 • CTRL + [: Di chuyển lớp xuống
 • CTRL + SHIFT + [: Di chuyển lớp xuống dưới
 • CTRL + E: Hợp nhất các lớp đã chọn
 • CTRL + SHIFT + E: Hợp nhất tất cả các lớp

Lệnh SELECT trong Photoshop:

 • CTRL + A: Chọn tất cả
 • CTRL + D: Xóa lựa chọn
 • CTRL + SHIFT + D: Chọn lại lựa chọn
 • CTRL + SHIFT + I: Đảo ngược lựa chọn
 • CTRL + ALT + D: Làm mờ vùng lựa chọn
 • CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F: Điều chỉnh độ mờ của Brush

IMAGE Phím tắt:

 • CTRL + L: Cấp độ bảng
 • CTRL + SHIFT + L: Điều chỉnh mức tự động
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động điều chỉnh độ tương phản
 • CTRL + M: Bảng Curves
 • CTRL + B: Bảng màu Blance
 • CTRL + U: Bảng Hue / Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
 • CTRL + I: Bảng đảo

Thoát lệnh bằng lệnh EDIT:

 • [: Phóng to bút
 • ]: Làm sắc nét bút
 • CTRL + Z: Quay lại bước trước
 • CTRL + ALT + Z: Quay lại một vài bước
 • CTRL + X: Cắt
 • CTRL + C: Sao chép
 • CTRL + SHIFT + C: Sao chép hợp nhất
 • CTRL + V: Dán
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V: Dán trên
 • CTRL + T: Xoay / Đổi kích thước
 • CTRL + SHIFT + T: Lặp lại bước chuyển đổi miễn phí

Nhóm Bàn phím Phím tắt Thanh công cụ:

 • V: Di chuyển
 • M: Tạo vùng chọn
 • L: Thực hiện lựa chọn miễn phí
 • W: Thực hiện lựa chọn theo màu
 • C: Cắt hình
 • Tôi: chấm màu. Cái thước
 • J: Hoàn tác chưa hoàn tất
 • B: nét bút
 • S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
 • Y: Nhớ lại các tham số cũ của ảnh
 • E: Eraser
 • G: Màu tô / Màu trong suốt
 • . : Mô tả tay cầm
 • O: Làm tối hình ảnh
 • P: Tạo một đường dẫn. vectơ
 • T: Viết từ
 • A: Chọn Path. Vector
 • U: Vẽ các hình dạng cơ bản
 • H: Dụng cụ cầm tay
 • Z: Phóng to / thu nhỏ
 • D: Nền
 • Màu trở về màu cơ sở gốc
 • X: Foreground
 • &: Thay đổi màu trên bảng

Chế độ xem phím tắt nhóm:

 • CTRL + Y: Xem màu CMYK
 • CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu bên ngoài hệ thống CMYK
 • CTRL + +: Phóng to
 • CTRL + -: Thu nhỏ
 • CTRL + 0: Xem tràn trên màn hình
 • CTRL + SHIFT + H: Ẩn đường Path
 • CTRL + R: Hiển thị thước
 • CTRL + : Ẩn Guides
 • CTRL + SHIFT + : Nhảy với Guides
 • CTRL + ALT + :Khóa học Guides
 • CTRL + “Hiển thị lưới
 • CTRL + SHIFT + ‘Nhảy với lưới.

Trên đây là tất cả các phím tắt trong photoshops. Mọi ý kiến đóng góp xin các bạn comment dưới bài viết.

Visited 303 times, 1 visit(s) today

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *